تصویر آلت

فرآیند

  /  فرآیند
a
a

آنچه را که می خواهید انتخاب کنید

ابتدا ملک مورد نظر خود را انتخاب کنید که می تواند آپرتمان، ویلا، باغ یا باغچه باشد.

a

یافتن در نقشه

سپس از روی نقشه مکان مورد نظر خود را بررسی کنید و ببنید که آن چیزی که میخواهید می باشد یا نه.

a
a
a

مشاهده در جزئیات

سپس بررسی کنید که امکاناتی که میخواهید در ملک وجود دارد یا خیر.

a

دیدن ملک

با مشاورین ما صحبت و یک زمان را برای دیدن ملک مورد نظر انتخاب کنید و سپس در صورت پسند قرذاد خود را ببندید.

a
a
a

کلید را بردارید

تبریک از بابت خرید خود. می توانید کلید ملک را برداشته و از آن لذت ببرید.